Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010) ellei ehdoista ole erikseen toisin sovittu.